Kuran Arapçası

Arapça öğrenmek için Kuran Arapçası programını seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Sizi en temel kavramdan başlayarak, klâsik Arapça’nın doruklarına götürecek modüller hâlinde bir yolculuğa çıkarıyoruz. Bu programı bitirdiğinizde, inşaallah (Allah dilerse) edebiyat Arapçası’nı anlayacak konuma geleceksiniz. Elinizdeki bu kitaplar, dil yeteneklerinizi geliştirecek ve İslâmî literatürü anlamanızı sağlayacak bir yaklaşımla oluşturulmuştur. Kitap serimize “Kuran Arapçası” ismini vermemizin nedeni, serinin Kuran odaklı yazılmış olmasındandır.

İnsanlar Arapça’yı iki sebepten öğrenirler: (1) Kuran’ı, hadis ve klâsik Arapça literatürünü anlamak için; veya (2) modern Arapça kullanarak Araplarla iletişim kurmak için. Bu program birinci hedefe yönelik hazırlanmış olmakla beraber, ikincisini hedefleyenler de bu programdan faydalanabilirler. Sistematik yapısından dolayı Arapça dünyanın en kolay dillerinden biridir: iyi tanımlanmış kuralları, oldukça gelişmiş bir yapısı ve son derece ileri düzeyde belâgat (güzel söz söyleme sanatı) tarzları vardır. Eğer Arapça’nın dilbilgisi ile biraz âşinalığınız varsa, bu dili birkaç hafta içinde öğrenebilirsiniz.

40-50 civârında kelime Arapça’da sıklıkla kullanılır. Bu yüzden ilk modüllerde bu kelimeleri öğretmeye çalıştık. Kuran ve hadisleri anlamak için ise, bunlarda ve İslâm literatüründe kullanılan kelimeleri bilmeniz gerekir. Bu programda bu yönde kelime dağarcığınızı geliştirmenin yanısıra Kuran’ın dilbilimsel özelliklerine, icâzına ve sembolik anlatımına.

Çalışma Yöntemi

Bu programla Arapça öğrenmek çok basit: Her gün bir ünite okuyun, “Kendinizi Test Edin” başlığı altındaki bütün alıştırmaları yapın, ve son olarak da cevaplarınızı her modülün cevap kitabında bulunan cevaplarla karşılaştırın. Birkaç hafta içinde Arapça’yı kavramaya başladığınızı fark edeceksiniz. Ne kelimeleri ne de verilen dilbilgisi kurallarını ezberlemenize gerek yok! Çünkü kitaplarımız, önemli herşey otomatik olarak hâfızanıza yerleşecek şekilde tasarlanmıştır.

Bu program aşamalı olarak Arapça’yı öğrenebileceğiniz şekilde, üç seviye olarak düzenlenmiştir: temel, orta ve ileri seviyeler. Her seviye, iki seri hâlinde birkaç modül içerir. Serilerden ilki Arapça dilbilgisi ve diğer teknik bilgilerden oluşurken, ikincisi Arapça metinler okuyarak kelime dağarcığınızı geliştirmek üzere tasarlanmıştır. İlk seri için “AG”, ikincisi içinse “AT” kodunu kullanıyoruz. Böylece her modülün AG00, AG01, AG02, AT01, AT02 gibi bir kodu vardır. Programımızın yapısı tamâmıyla aşağıdaki diyagramda gösterilmiştir. Okların gösterdiği sırayı tâkip etmenizi tavsiye ederiz. Belli bir seviyede önce AG serisini, daha sonra da AT serisini okuyun.

PDF Embedder requires a url attribute

AG serilerinde Arapça dilbilgisinin ve belâgatının kurallarının yanısıra, pratikte Arapça metinlerde nasıl uygulandıklarını da görebilirsiniz. Öte yandan AT serisi Kuran, hadis ve diğer İslâm literatüründen, kelime dağarcığı oldukça geniş, çok sayıda pasaj içermektedir. Bu seride, her pasajla beraber verilen kelimelerin anlamlarını kullanarak bu pasajları tercüme etmeniz istenecektir. Bu seriler öyle bir şekilde tasarlanmıştır ki verilen kelimeler ve dilbilgisi kuralları fazladan bir çaba sarf etmeden otomatik olarak hâfızanıza yerleşecektir. Modüller ise aşağıdaki gibi tasarlanmıştır.

Temel Seviye

Üçü dilbilgisi kuralları, diğer üçü de Arapça metinler içeren altı modülden oluşur. Bu modüller şunlardır:

AG01: Bu modül Arapça dilbilgisinin esaslarını içerir.

AG02: Bu modül dilbilgisinin esaslarına devâm eder. Nehv ilminin temellerini de kapsar.

AT01: Bu modül günlük hayatta temel dînî vecîbeleri yerine getirebilmek için gerekli temel Arapça kavramları öğretecektir.

AT02: Bu modülün amacı kelime dağarcığınızı genişletmek olup modülün sonunda Arapça pasajların % 15 ilâ 20’sini anlayabileceksiniz.

AT03: Bu modülde kelime dağarcığınızı genişletmeye devâm ederek Arapça pasajların % 30 ilâ 40’ını anlayabilecek duruma geleceksiniz.

Temel seviyeyi bitirdiğiniz zaman, inşaallah, gün içinde beş kere kılınan namazlarda okunanları, Arapçaverilen cuma hutbelerini ve bir dereceye kadar da Kuran pasajlarını anlayabileceksiniz.

Orta Seviye

Bu seviyenin, dördü dilbilgisi ve belâgatla, üçü de Arapça metinlerle ilgili toplam yedi modülü vardır. Bu modüller şunlardır:

AG03: Bu modül, belâgat ilminin (etkili ve güzel söz söyleme sanatı) detaylarını içerir. Maani ilmi, beyân ilmi, ve bedî ilmi bunun üç parçasıdır.

AG04: Belâgat sanatının ileri düzey detaylarını içerir. Bu modülün sonunda, Arapça belâgatının ince ayrıntılarını anlayacak konuma geleceksiniz. Genelde dilbilgisi kurallarının tamamı öğretildikten sonra öğretilen bu konularıi okuyucumuzun ilgisini canlı tutabilmek adına öne çekerek bu sırayı tâkip ediyoruz.

AG05: Bu modülde sarf ilmini, yâni Arapça’ya özgü bir yapı olarak, tek bir kelime kökünden yüzlerce yeni kelime türetme sanatını öğreneceksiniz.

AG06: Bu modülde sarf ilminin diğer ayrıntıları işlenecektir. Böylece bu modülü bitirdiğinizde bir tek kelime kökünden yüzlerce kelime türetebilecek duruma geleceksiniz.

AT04-06: Bu üç modül çok sayıda orta seviye Arapça pasaj içermektedir. Bu modülleri bitirdikten sonra Arapça metinlerin % 60 ilâ 70’ini anlayabilecek duruma geleceksiniz.

İleri Seviye

Bu seviyede dilbilgisinin ileri düzey kavramlarını görerek kelime dağarcığınızı daha da genişletmeye yoğunlaşacaksınız. Bu seviyede, ikisi dilbilgisi, yedisi de metinlerden oluşan dokuz modül vardır:

AG07: Bu modülde sarf ilminin ileri düzey kavramlarını göreceksiniz.

AG08: Bu modül, sarf ve nehv ilimlerinin kalan ileri düzey kavramlarını içermektedir. Bu modülün sonunda, Arapça dilbilgisi ve belâgatının bütün önemli kavramları hakkında bilgi sâhibi olacak ve Arapça metinleri dilbilgisi bakımından çözümleyebileceksiniz.

AT07-AT13: Bu modüllerde ileri düzey Arapça pasajları okuyacak ve AT13’ün sonunda Arapça kitapları kolaylıkla okuyabilecek duruma geleceksiniz. Bunu yaparken ara sıra Arapça bir sözlüğe bakmanız gerekebilir.

Bu programı tamamladığınızda Arapça dilbiliminin, sarf, nehv, maani, beyân, bedî gibi farklı alt disiplinlerinin önemli kavramlarını öğrenmiş olacaksınız. İslâm târihinin bütün devirlerinde yazılmış Arapça kitapları okuyabileceksiniz. Her seviyenin sonunda, durumunuz hakkında size geri bildirim verebilmek adına, bir sınava tâbi tutulacaksınız.

En baştan yanlış beklentileri önlemek adına, bu programın günlük Arapça konuşma yeteneği kazandırmak üzere tasarlanmadığını söylememiz gerekir. Yüksek ihtimalle ne Arapça konuşabileceksiniz, ne de yazabileceksiniz; çünkü bu programdaki en önemli amacımız Arapça anlama yeteneği kazandırabilmektir. Bir İslâm âliminin Kuran, hadis ve İslâm literatürü okuyup anlayabilmesi gerekir. Konuşma ve yazma ise bir âlim için hayâtî bir ihtiyaç değil; ancak bir katma değerdir. Bu gibi iletişim yeteneklerini geliştirmek için, Arapça konuşulan bir ortama ihtiyaç vardır.

Bu modüllerdeki yazım hatalarını en düşük seviyeye indirebilmek için elimizden geleni yaptık. Ancak yine de yazım hatası bulursanız, lütfen bize bildirin. Bu program hakkında sorularınızı ve/veya fikirleriniz, önerileriniz varsa, lütfen çekinmeden bizimle paylaşın. Allah, Kuran ve hadis anlayabilme yolundaki Arapça öğrenme çabalarınızda yar ve yardımcınız olsun.

Dzhoshkun Ismail Shakir

Muharrem 1435 / Kasım 2013

Eğer ücretsiz online bir öğretmen hizmeti almak istiyorsanız, programımıza kaydolun.

Registration-Form-ISP

Şu anda sadece AG01 modülü Türkçe’ye uyarlanmıştır. Diğer modüllerin Türkçe uyarlama çalışmaları devam etmektedir. Modüller uyarlandıkça bu sayfaya konulacaktır. Eğer bu konuda bildirim almak istiyorsanız, mubashirnazir100@gmail.com (English) bir mesaj atmanız yeterlidir.

AG01-TT

PDF Embedder requires a url attribute AG01-TA

Kuran Arapçası
Scroll to top